THMA12ĐEN/6 TAY

1,892,000 

THÔNG TIN KỸ THUẬT:

Thiết kế: Đèn thả thiết kế như hình, 6 tay thân đen chao khói

Kích thước: L800 x H550

Loại bóng sử dụng: Bóng đuôi E27, 6 bóng

Xóa