THMA07/PHI300

1,417,000 

THÔNG TIN KỸ THUẬT

  • Thiết kế: Đèn thả cầu như hình, 42 bóng led
  • Kích thước: Phi300
  • Màu sắc: trắng inox
  • Loại bóng sử dụng: 42 bóng led theo đèn
Xóa