THMA12ĐEN/5 CHAO

1,698,000 

THÔNG TIN KỸ THUẬT

  • Thiết kế: Đèn thả thiết kế như hình, thân đen , 5 chao khói
  • Kích thước: L850 x H650 
  • Loại bóng sử dụng: Bóng đui E27. 5 bóng 
Xóa