THMA70.2/VIỀN TRẮNG

2,932,000 

THÔNG TIN KỸ THUẬT

  • Thiết kế: Đèn thả thiết kế như hình xoắn ốc, thân trắng
  • Kích thước: W600 x H300
  • màu sắc: Trắng
  • Loại bóng sữ dụng: Đã có led theo đèn, 3 chế độ màu 
Xóa