THMA03/HỒNG/PHI250

679,000 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  • Thiết kế: Đèn thủy tinh tráng gương, phi25cm, hồng như hình
  • Kích thước: phi250
  • màu sắc: Hồng
  • Loại bóng sử dụng: Bóng đui e27, 1 bóng
Xóa