THMA02C

1,117,000 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  • Thiết kế: Đèn thả như hình, thân xi vàng cao cấp, chao màu đá thạch anh
  • Kích thước: W200 x C500
  • Màu sắc: Thân xi vàng bóng cao cấp, chao màu đá thạch anh như hình
  • Loại bóng sử dụng: BÓng đui E27
Xóa