THMA02A/PHI500

1,039,000 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  • Thiết kế: Đèn thả như hình, xi vàng cao cấp
  • Kích thước: phi150 x H500
  • màu sắc: xi vàng cao cấp
  • Loại bóng sử dụng: Bóng đui E27
Xóa