THMA02A/PHI400

850,000 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  • Thiết kế: Đèn thả như hình, xi vàng cao cấp, chao 15cm
  • Kích thước: phi150 x H400
  • màu sắc: xi vàng cao cấp
  • Loại bóng sử dụng: Bóng đui e27
Xóa