THMA01ĐEN/A,B,C

242,000 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  • Thiết ké: Đèn thả như hình , gồm có 3 mẫu A,B,C
  • Kích thước: mẫu A-phi200 x H450, mẫu B-phi350 x H300, mẫu C-phi180 x H400
  • màu sắc: Đen
  • Loại bóng sử dụng: Bóng đui E27
Xóa