Quạt Trần Hiện Đại Thuần Trắng – 52WE-0033

3,010,000