Quạt Trần Hiện Đại Thuần Đen – 52WE-0034

3,010,000