Quạt Trần Cánh Gỗ Phối Hợp Kim – 52WE-0061

4,802,000