PHMA04/2.PHI600

4,822,000 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  • Thiết kế: Đèn thả phale như hình, thân xi vàng bóng cao cấp
  • Kích thước: phi600 x H350
  • màu sắc: Phale, thân xin vàng bóng cao cấp
  • Loiaj bóng sử dụng: Led vàng 3.500k
Xóa