Đèn thả – TH871 – 20 – phòng ăn – Nhà hàng – Cafe – Thiết kế

11,043,000