Đèn Quạt Màu Trắng Cánh Dài – 36WE-DC6027

3,689,000