Đèn Ốp Trần – OD 709 – 22 – Phòng khách – Phòng ngủ – bàn làm việc

1,637,000