Đèn Ốp Trần – NC837 – Phòng khách – Phòng ngủ – Phòng làm việc

3,060,000