Đèn Ốp Trần – NC2145 – Phòng khách – Phòng ngủ – Phòng làm việc

3,264,000