Đèn Ốp Trần – MO1148 – 21 – Phòng khách – Phòng ngủ – bàn làm việc

19,493,000