Đèn Ốp Trần – MO 992 – 23 – Phòng khách – Phòng ngủ – bàn làm việc

2,208,000