Đèn Ốp Trần – MO 9008 – Phòng khách – Phòng ngủ – bàn làm việc

2,376,000